Kataisen Islanti-esitys on vedenjakajakysmys

Kataisen Islanti-esitys on vedenjakajakysymys

Nato-jäsenyys on Suomen sodanjälkeisen politiikan suurin muutos. Kansan enemmistö vastustaa jäsenyyttä. Suomea on kuitenkin jo pitemmän aikaa hivutettu savuverhojen suojassa ja hämäyspuheilla Natoliittoon. Natomaa Islannin ilmavalvontaan osallistuminen on konkreettinen hallitusohjelman hengen ja jopa tekstin vastainen toimi. Hallitusohjelmassa todetaan, että tämä hallitus ei valmistele Natoon liittymistä. Kaikki tietävät, mihin Natomaan ilmavalvontaan osallistumisella pyritään.

Vasemmistoliitto on ilmoittanut kriittisen kantansa Kataisen esitykseen ja SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jouni Backman pitää mahdollisena, että SDP:n eduskuntaryhmä ei niele Kataisen esitystä. Eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Jussi Niinistö (ps) pitää valvontalentoja jopa puolustusvoimiemme käyttöä koskevan lain vastaisena, mikä jo sinänsä edellyttää eduskunnan käsittelyä ja lakitekstin muutosta.

Vasemmiston on nyt tehtävä kaikki voitava Suomen ulkopolitiikan perusteet murtavan ja nykyiseen poliittiseen ja taloudelliseen tilanteeseen täysin sopimattoman päätöksen estämiseksi. Jos se ei onnistu eduskunnassa, niin sitten Vasemmiston on harkittava hallitustyön jättämistä.

Jaakko Ylitalo

 

Eikö historiasta opita mitään?

Eikö historia opeta mitään?

 

Maailmanpolitiikan peruskuviot eivät ole muuttuneet. USA on maailmanpoliisi ja sen sotapotentiaali on edelleen suurempi kuin muun maailman yhteensä. USA:n ainoa heikkous on väestöön ja elintasoonsa nähden aivan liian pienet luonnonvarat.

Maailman raaka-ainealueiden hallinnasta on taisteltu 1800-luvun lopulta alkaen, ja se taistelu jatkuu. Aluksi se oli Euroopan maiden keskinäistä kisaa, kunnes Natsi-Saksa, aikanaan maailman suurin sotilasmahti, teki tunnetut virheensä, joista kohtalokkain oli hyökkäys Venäjälle samanaikaisesti kun sota lännessä oli kesken. Neuvostoliiton kimppuun hyökkäämisen tavoitteena oli Venäjän suurten luonnonvarojen hallinta, mikä piti tapahtua viipaloimalla Venäjä Saksalle uskollisiksi vasallivaltioiksi. Suurvaltapolitiikan strategit muistavat idean vieläkin.

Natsi-Saksalle kävi sodassa niin kuin kävi, ja pieni Suomi sai siitä osansa. Euroopan maiden merkitys maailmanpolitiikassa romahti, mutta USA rikastui ja sen merkitys kasvoi ylivertaiseksi niin taloudellisesti kuin sotilaallisestikin, vain Neuvostoliitto uhmasi USA:n sotilaallista ylivaltaa.

Nyt Neuvostoliittoa ei ole, mutta Venäjä on ja Venäjällä on edelleen asukaslukuun ja elintasoonsa nähden mittaamattoman suuret luonnonvarat, ja ne kiinnostavat suurvaltajohtajia. Mitt Romney, USA:n mahdollinen seuraava presidentti, sanoi sen ääneen. Romneyn mukaan Venäjä on USA:n päävastustaja maailman politiikassa. Miksi ei Kiina? Venäjä on kiinnostavampi sen luonnonrikkauksien ja USA:n strategien kuvitteleman epävakauden takia.

USA ei tarvitse sotilaallisesti Natoa, eikä ketään liittolaisia, ei  Georgiaa, ei Ukrainaa Suomesta puhumattakaan sotilasmahtinsa vahvistamiseksi. USA tarvitsee satamia, lentokenttiä, ilma- ja maa-alueen käyttöä ja tukikohtia mahdollisimman läheltä sen päävastustajaa.

Miksi pienen Suomen pitää taas lähteä maailman suurimman sotilasmahdin liittolaiseksi ja myötäsotijaksi, eikö historia opeta mitään?

Jaakko Ylitalo, FM

Rovaniemi

Liittymä pois ja viisituhatta asukasta mottiin

Valtioneuvoston selontekoon perustuen liikenneministeriö antoi ohjeet liikennevirastolle ns. suurten kohteiden suunnitelmien tarkistamisesta. Pääjohtaja Tervala ei toiminut annettujen ohjeiden mukaan ja sai lähteä. Suunnitelmien tarkistus koski nelostiellä myös Rovaniemen kohtaa, 60 miljoonan suunnitelma tuli tarkistaa 25 miljoonan suunnitelmaksi.

Rovaniemen kohdan  ”tarkistus” tehtiin siirtämällä Isonaavantien eritasoliittymä tulevaisuuteen ja poistamalla nelostieltä Viirinkankaan liittymä. Viirinkankaantie on pääväylä 5000 asukkaan alueelle. Asukasyhdistysten yhteydenoton johdosta ministeri Kyllönen käynnisti liittymän sulkemisesta neuvotteluprosessin, jossa osapuolina ovat Liikennevirasto, Lapin ELY-keskus ja kolme Rovaniemen asukasyhdistystä.

Keskustelutilaisuudessa 16.10. Lapin ELY-keskus kertoi, että eritasoliittymä Viirinkankaantielle voidaan toteuttaa, jos kaupunki antaa 5 miljoonaa euroa. ELY perusteli kantaansa liikenneviraston suhtautumisella liittymään. Liikennevirasto kertoi kantansa 10.2.2012, jolloin viraston edustaja totesi, että Viirinkankaantien liittymä ”ei mitenkään joustavoita nelostien liikennettä, joten se ei näin ollen kuulu liikennevirastolle ”.

Valtioneuvoston ja eduskunnan tahdon mukainen tarkistus Rovaniemen kohteessa olisi tarkoittanut eritasoliittymien sijasta kiertoliittymien käytön selvittämistä. Näin ei tehty. Se ei ole myöhäistä vieläkään. Rovaniemen kohdan parantamiseen myönnetty 25 milj. euroa riittää Isonaavantien ja Viirinkankaantien kiertoliittymien ja Oijustien ( Prisman kohta) eritasoliittymän toteuttamiseen. Se edellyttää kuitenkin kaupungin pikaista ja jämerää puuttumista nelostien liittymäratkaisuihin.

Jaakko Ylitalo , Rantaviirin asukasyhdistys, jäsen

 

Vanhemmat artikkelit »