Liittymä pois ja viisituhatta asukasta mottiin

Valtioneuvoston selontekoon perustuen liikenneministeriö antoi ohjeet liikennevirastolle ns. suurten kohteiden suunnitelmien tarkistamisesta. Pääjohtaja Tervala ei toiminut annettujen ohjeiden mukaan ja sai lähteä. Suunnitelmien tarkistus koski nelostiellä myös Rovaniemen kohtaa, 60 miljoonan suunnitelma tuli tarkistaa 25 miljoonan suunnitelmaksi.

Rovaniemen kohdan  ”tarkistus” tehtiin siirtämällä Isonaavantien eritasoliittymä tulevaisuuteen ja poistamalla nelostieltä Viirinkankaan liittymä. Viirinkankaantie on pääväylä 5000 asukkaan alueelle. Asukasyhdistysten yhteydenoton johdosta ministeri Kyllönen käynnisti liittymän sulkemisesta neuvotteluprosessin, jossa osapuolina ovat Liikennevirasto, Lapin ELY-keskus ja kolme Rovaniemen asukasyhdistystä.

Keskustelutilaisuudessa 16.10. Lapin ELY-keskus kertoi, että eritasoliittymä Viirinkankaantielle voidaan toteuttaa, jos kaupunki antaa 5 miljoonaa euroa. ELY perusteli kantaansa liikenneviraston suhtautumisella liittymään. Liikennevirasto kertoi kantansa 10.2.2012, jolloin viraston edustaja totesi, että Viirinkankaantien liittymä ”ei mitenkään joustavoita nelostien liikennettä, joten se ei näin ollen kuulu liikennevirastolle ”.

Valtioneuvoston ja eduskunnan tahdon mukainen tarkistus Rovaniemen kohteessa olisi tarkoittanut eritasoliittymien sijasta kiertoliittymien käytön selvittämistä. Näin ei tehty. Se ei ole myöhäistä vieläkään. Rovaniemen kohdan parantamiseen myönnetty 25 milj. euroa riittää Isonaavantien ja Viirinkankaantien kiertoliittymien ja Oijustien ( Prisman kohta) eritasoliittymän toteuttamiseen. Se edellyttää kuitenkin kaupungin pikaista ja jämerää puuttumista nelostien liittymäratkaisuihin.

Jaakko Ylitalo , Rantaviirin asukasyhdistys, jäsen

 

Published by under kuntapolitiikka

Ei kommentteja

Vastaa