Kansanedustaja Seurujärvi sekoilee kalastuslain uudistamisessa

Suomen Vapaa-ajan Kalastajat (SVK) on tehnyt hyvää työtä vaelluskalojen palauttamiseksi Lapin jokiin, mutta järvikalastuksen kehittämisessä eivät SVK:n/ kansanedustaja Janne S e u r u j ä r v e n ja toiminnanjohtaja Ilkka M ä k e l ä n ajatukset ole kohdallaan. SVK esittää verkkokalastuksen määrällistä rajoittamista valmisteilla olevaan kalastuslakiin.

Verkkokalastuksen rajoitukset peräti lakitasolla olisi suuri virhe. Järvikalastusta, etenkin suuremmilla vesillä, pitäisi rajoitusten sijasta kaikin tavoin kannustaa. Mitä enemmän kalastusta, sitä enemmän kiinnostusta kalavesien hoitoon, ja päinvastoin. Järvikalastuksen lisääminen on kaikkien etu.

Lapin järvet ovat pääsääntöisesti alikalastettuja. Verkkokalastus isommissa vesissä ei ole niin tehokasta, että sillä on juuri mitään merkitystä itse kalakantojen kehitykseen. Saattaa olla, että uistelijaa voivat pitkät verkkojatat häiritä, mutta se riesa uistelijan on siedettävä. Kalavesien hoitoon pitäisi saada tehoa. Ammattikalastajien rysä- ja nuottakalastuksen lisääminen olisi jo sinänsä hyvä järvien kalakantojen tasapainottaja. Uudessa kalastuslaissa pitäisikin helpottaa ammattikalastuksen harjoittamista alikalastetuissa järvissä esim. siten, että jos järven kalastus on niin vähäistä, että se ei vastaa lähellekään järven tuottoa, niin silloin pitäisi tarjota sopiva kiintiö kalastuksesta ammattikalastajille.

Suomen järvet pitää saada tuottamaan nykyistä enemmän kalakantoja vaarantamatta. Nykytieto ja -tekniikka tarjoavat mahdollisuuksia kalastuksen järjestämiseen niin, että se on tehokasta, taloudellisesti kannattavaa ja samalla kalakantoja hoitavaa. Kalastuksen rajoitukset ovat huono keino. Kalastuksen kannustimet ovat parempi tie. Uusi kalastuslaki on nyt raakilevaiheessa. Se tulee seuraavan eduskunnan säädettäväksi.

Jaakko Ylitalo, FM

kansanedustajaehdokas (vas)

Ei kommentteja

Vastaa