Kaivoslaki yli vaalien

Kaupungistuminen, keskittyminen ja maapalloistuminen etenevät vääjäämättömästi. Reuna-alueet ja maaseutu menettävät väestöään. Lapilla on kuitenkin hyvät tulevaisuuden mahdollisuudet kaivosteollisuudessa. Niinpä kaivosteollisuus ja malmien jatkojalostus ovatkin elintärkeitä tälle maakunnalle. Kaivostoiminta tarvitsee kuitenkin toimivat säännöt, joilla varmistetaan, että luontoympäristöä ja erityisesti vesistöjä ei pilata eikä turmella. Siksi tarvitaan nykyaikaan sopiva kaivoslaki.

Kaivoslaki on parhaillaan eduskunnan talousvaliokunnan käsiteltävänä. Ennakkotiedot kertovat, että lakitekstissä ja eräissä sen periaatteissa on vielä suuria epäkohtia. Pahin niistä on ylisuuret valtaus- ja kaivospiirimaksut. Nykyinen valtausmaksu on 17 euroa/ha/vuosi ja kaivospiirimaksu 20 euroa/ha /vuosi. Valmisteilla olevan lain mukaan nämä maksut tulevat moninkertaistumaan. Maksut pitää pysyä Ruotsiin nähden kilpailukykyisinä. Jos maksut toteutuvat nykyisiin maksuihin verrattuna moninkertaisina, niin Suomi menettää malminetsijät ja malminetsintä siirtyy pois Lapista ja Suomesta. Se on Lapille suuri menetys.

Valtausmaksujen moninkertaistumisen seuraus voi olla myös se, että Suomessa valtaajalle tulee edullisemmaksi ostaa maat kuin vallata. Kenen etu on, että maat Lapissa ajautuvat kansainvälisten yhtiöiden omistukseen?

Toinen epäkohta on, että maanomistajalle meneviä maksuja lukuun ottamatta valtaus- ja kaivospiirimaksut menevät kaikki valtiolle, vaikka kunnat joutuvat tekemään paljon työtä, jotta kaivostoiminta voisi käynnistyä kunnan alueella. On tehtävä lukuisia selvityksiä, lausuntoja, on käsittelyä kunnan päättävissä elimissä, on kaavoitusta, koulutusta ja asuntopolitiikkaa. Kunnille tulee uuden lain mukaan myös ratkaisuvaltaa ainakin uraanikaivosten suhteen. Valtauksissa on usein kysymys suurista pinta-aloista ja siten myös suurista rahoista. Sodankylän kunnasta kerrotaan, että kunnan pinta-alasta on jo lähes kolmannes valtaushakemusten kohteena eli n. 400.000 hehtaaria. Valtiolle menevistä valtaus- ja kaivospiirimaksuista olisi perusteltua osoittaa pääosa kunnille.

Kaivoslaki on koko eduskuntakäsittelyn ajan parantunut. Olisi hyvä, jos eduskunta nyt päättäisi siirtää kaivoslain lopullisen hyväksymisen seuraavalle eduskunnalle mm edellä todettujen epäkohtien korjaamiseksi ja siksi, että myös kansalaiset saisivat sanoa kuluvan kevään aikana mielipiteensä kaivoslaista.

Jaakko Ylitalo

kansanedustajaehdokas (vas)

Ei kommentteja

Vastaa