Kataisen Islanti-esitys on vedenjakajakysmys

Kataisen Islanti-esitys on vedenjakajakysymys

Nato-jäsenyys on Suomen sodanjälkeisen politiikan suurin muutos. Kansan enemmistö vastustaa jäsenyyttä. Suomea on kuitenkin jo pitemmän aikaa hivutettu savuverhojen suojassa ja hämäyspuheilla Natoliittoon. Natomaa Islannin ilmavalvontaan osallistuminen on konkreettinen hallitusohjelman hengen ja jopa tekstin vastainen toimi. Hallitusohjelmassa todetaan, että tämä hallitus ei valmistele Natoon liittymistä. Kaikki tietävät, mihin Natomaan ilmavalvontaan osallistumisella pyritään.

Vasemmistoliitto on ilmoittanut kriittisen kantansa Kataisen esitykseen ja SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jouni Backman pitää mahdollisena, että SDP:n eduskuntaryhmä ei niele Kataisen esitystä. Eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Jussi Niinistö (ps) pitää valvontalentoja jopa puolustusvoimiemme käyttöä koskevan lain vastaisena, mikä jo sinänsä edellyttää eduskunnan käsittelyä ja lakitekstin muutosta.

Vasemmiston on nyt tehtävä kaikki voitava Suomen ulkopolitiikan perusteet murtavan ja nykyiseen poliittiseen ja taloudelliseen tilanteeseen täysin sopimattoman päätöksen estämiseksi. Jos se ei onnistu eduskunnassa, niin sitten Vasemmiston on harkittava hallitustyön jättämistä.

Jaakko Ylitalo

 

Published by under Ulkopolitiikasta

Ei kommentteja

Vastaa