Kehityksen moottori vai näivettäjä?

KEHITYKSEN MOOTTORI VAI NÄIVETTÄJÄ

Kunnan toimiala on yleinen. Riippumatta siitä, kuka viime kädessä päättää asioista, niin kaikki asiat, jotka ovat kuntalaisille tärkeitä kuuluvat kunnan toimialaan. Kunta voi vauhdittaa hyviä asioita tai estää niiden toteuttamisen.
Uusi Rovaniemen valtuusto joutuu merkittävään rooliin myös koko maakunnalle tärkeissä kysymyksissä, kuten esim. kaivosteollisuuden kehittäminen, Jäämeren ratayhteys ja Kemijoen tulvariskien hallinta.
Luonnonvarojen käyttö on elämisen ehto Lapissa. Virheitä on tehty. Jo Valkoisen peuran myyttisessä Lapissa tehtiin virheitä. Oma majavakanta tapettiin lähes sukupuuttoon, ja myöhemmin vesivoiman rakentajat eivät ymmärtäneet jättää vaelluskaloille mahdollisuutta lisääntymiseen, eikä Osaran aukeiden tekijät tietäneet, että männyn siementä ei saa siirtää sataa kilometriä kasvupaikalta pohjoiseen. Luonto on kuitenkin armelias ja korjaa virheet, jos ihminenkin haluaa auttaa.
Fennoskandia on yksi maailman rikkaimmista malmialueista. Lappi kuuluu tuohon alueeseen. Kaivosteollisuus on kiistojen alainen luonnonvarojen käyttäjä Lapissa. Pelisäännöt pitää olla selvät. Saasteita ei saa syntyä, jäljet on siivottava ja alue palautettava mahdollisimman luonnonmukaiseksi. Kaivostoimintaa ei kuitenkaan saa kieltää. Jos emme anna kaivostoiminnalle mahdollisuutta, niin silloin emme anna mahdollisuutta maakunnan kehittämiselle.
Jäämeren ratayhteys on suuri tavoite. Sen toteutuminen on Lapin ja koko Suomenkin kannalta ensiarvoisen tärkeää. Sallasta Muurmannin radalle ja sieltä Nikkelin kautta Petsamoon on realistisin reitti. Se vaatii hyvää yhteistyötä venäläisten kanssa ja Suomen aktiivisuutta. Rovaniemi pitää olla tämän hankkeen vetäjä numero yksi Lapissa.
Seuraava valtuusto päättää myös Kemijoen tulvariskien hallinnasta, vaikka muodollisesti päätös tehtäisiinkin valtioneuvostossa. Tulvavedet pitää ottaa kiinni siellä, missä suurten vesimassojen pysäyttäminen on mahdollista. Rovaniemen kanta painaa tässä asiassa eniten, ja siitä päättävät Rovaniemen valtuutetut.

Jaakko Ylitalo ( vas)

Ei kommentteja

Vastaa