Lapin tiepiirillä ylimitoitettuja suunnitelmia

Lapin tiepiiriä ja ehkä koko Suomen tielaitosta vaivaa ylimitoitettujen, joskus jopa suuruudenhullujen suunnitelmien tekeminen. Mistähän se johtuu ? Turku- Helsinki tunnelimoottoritie on ollut susi jo suunnittelupöydällä. Kemi-Tornion välinen moottoritie on komea ja onhan se hyvä ruotsalaisille näyttää, että meiltäpä löytyy ainakin tietä. Tosin tarvetta tuon suuruiselle väylälle Kemin ja Tornion välillä on ehkä vasta seitsemänkymmenen vuoden kuluttua.

Nyt Rovaniemi pitää viiden eritasoliittymän rakentamista kaupungin ydinalueen kohdalle Lapin tärkeimpänä hankkeena, hinta 50 milj. euroa. Miksi kaupungin ohi pitää pystyä ajamaan 120 km/t? Kaupunki on varannut hankkeeseen omaa rahaa 3,5 milj. euroa ( LK 9.11.2010). Syy näin suureen hulluuteen ei ole tietenkään ole kaupungin päättäjissä, vaan tiesuunnitelman laatijoissa.

Se, joka on ajanut esim. brittien saarilla tietää, että monen suuren kaupungin keskellä risteävät jopa suuret valtatiet pienemmistä liittymistä puhumattakaan. Nämä risteykset on hoidettu kiertoliittymillä eli liikenneympyröillä ja liikenne rullaa kokoajan ilman pysähdyksiä, ei tosin 120 km vauhdilla läpi kaupungin. Rovaniemen liikenneongelmat läpikulkutiellä voidaan hoitaa kolmella kiertoliittymällä ja kymmenesosalla nykysuunnitelman hinnasta ja kokonaan tielaitoksen kustannuksella.

Tiepolitiikassa Lapin tärkein tavoite on saada Lapin tiepiirille perustienpidon määrärahoihin 10 miljoonan euron tasokorotus. Lapissa on kymmeniä seudullisia elinkeinoelämän kannalta tärkeitä sorateitä, joiden ympärivuotinen kunto ei vastaa edes hoidetun metsäautotien kuntoa. Nykymenolla tielaitos tappaa kyliä tai ainakin kylien uusien elinkeinojen kehittymisen pelkästään sillä, että tiet jätetään hoitamatta. Hyvä esimerkki on Meltaus – Unari tie. Tie on 26 km:n matkalta Rovaniemen kaupungin alueella surkeassa kunnossa kesät talvet. Pahimpia routapaikkoja on korjailtu, muuta ei ole tehty. Ihmiset etsivät kiertoteitä. Tällä menolla tämän tieosuuden käyttäjät loppuvat kokonaan. Tie on kuitenkin lähes tuhannen Lapin ihmisen lyhin ja luontevin tie maakuntakeskukseen Rovaniemelle, ja tien vaikutuspiirissä toimii kolmetoista yritystä, joille matkailun kehittäminen on tärkeää, yksistään Unarin kylässä näistä on neljä.

Rovaniemen päättäjien tulisi huomata, että maaseutukin tarvitsee teitä, ja että kylien kehitys on tärkeämpi asia kaupungille kuin se, että kaupungin voi ohittaa 120 mittarissa.

Jaakko Ylitalo

Published by under Tiepolitiikasta

Ei kommentteja

Vastaa