Lohi voidaan palauttaa Kemijokeen

Rein-jokeen pääsi suuret määrät myrkkyä 1970-luvun alkupuolella. Lähes kaikki elämä joesta kuoli. Saksalaiset käynnistivät 50-vuoden projektin, jonka avulla päätettiin palauttaa vaelluskalat Reiniin. Nyt ensimmäiset Reinin sivujoissa syntyneet lohet ovat jo lisääntyneet joessa. RKTL:stä saa netti-osoitteen, josta voi seurata tutkimustuloksia.

Rein-joella on haasteita; suistoalueen tulvapadot, jotka ovat vain ajoittain auki, suuri jokiliikenne, vesi käytetään ja puhdistetaan kolme kertaa matkalla mereen, yläjuoksu on rakennettu samoin useimmat sivujoet ja vesi on sameaa jopa paksua. Kaikesta tuosta huolimatta Pohjanmeren lohi nousee nyt jokeen.

Kemijoki sivujokineen on helppo tapaus Reiniin verrattuna. Putouskorkeudet Kemijoella ovat pienet ja kalateiden rakentaminen voimalaitoksiin helppoa. Kysymys on vain poliittisten päättäjien tahdosta ja pienistä rahasummista. Valtion budjetissa on 900.000 euroa, josta osa voidaan käyttää kalateiden rakentamiseen. Summa pitäisi olla vähintään kaksinkertainen. Kansanedustajat päättävät, mikä tuo määräraha on, ja kansanedustajilla on rajoittamaton oikeus saada tietoa budjetin valmisteluun liittyvistä asioista. Kemijoen kalateiden rakentaminen on kansanedustajien haluista ja tahdosta kiinni.

Jaakko Ylitalo FM

kansanedustajaehdokas (vas)

Published by under Lohipolitiikka

3 kommenttia

 • Kari Kannala kirjoitti:

  Jaakko kirjoittaa Lapin ja koko kansantalouden, Lapin työllisyyden ja ekologian kannalta tärkeästä asiasta. Valitettavan harva sen ymmärtää. Olen jutellut parikin kertaa valtiovarainministeriön kansliapäällikkö Raimo Sailaksen kanssa. Hän on sitä mieltä, että Lapin talouden ja työllisyyden kannalta lohen nousun turvaaminen Lapin jokiin on kaivosteollisuuden kehittämisen jälkeen paras keino.

  Menestystä Jaakon työn jatkumiselle, myös eduskunnassa!

  yt. Kari Kannala

 • Kaarle Vuomajärvi kirjoitti:

  Eikö suomalaisia voimalaitosten omistajia voida haastaa oikeuteen EU:n tuomioistuimeen, heidän tukkiessaan vaelluskaloilta vaellusmahdollisuuden ?

  Onko tuota mahdollisuutta edes harkittu ?
  Onko otettu selvää mitä EU:n lainsäätäjä sanoo vaelluskalojen vaelluksen estämisestä ?

  Ei muutakuin rikosilmoitus EU:n tuomioistuimille, ehkä se saisi vauhtia
  lohen palauttamiselle Ounasjokeen.

  Viimekesänä tuotiin Kaukosen yläpuolelle
  Palovaaran nivoihin joitakin lohia, niillä oli jopa radiolähettimetkin.
  Huomasimme kaloja tarkkailevien tutkijoitten
  käyvän kyseisillä nivoilla useita kertoja kesän aikana, elikkä säiliöautoilla kuskatut kalat eivät kuljetuksen jälkeen lähteneet vaeltamaan ylävirtaan, kuten oli oletettu,vaan pysyivät paikoillaan koko kesän.

  Puhuttelimma nuita miehiä , ja hekin ihmettelivät miksikä kala ei lähde nousemaan?

  Onko tuosta ” kokeilusta ” saatavilla yhtään tämän tarkempaa tutkittua tietoa, tai raporttia ?

  • Jaakko Ylitalo kirjoitti:

   Hyvä Kaarle Vuomajärvi

   Euroopan Unioni on jo puuttunut asiaan siten, että v. 2000 on annettu kaikkia jäsenmaita velvoittava direktiivi, joka määrää, että jäsenmaiden on ryhdyttävä toimenpiteisiin kaikkien vesitöjensä osalta niin, että ”vesistöjen ekologinen ja kemiallinen tila on hyvä vuoteen 2015 menessä”.
   Suomessa direktiivin täytäntöönpano on edennyt niin, että mm Kemijokea koskien on tehty vesienoito- ja -käyttösuunnitelma, jossa todetaan, että ”Kemijoen vesistön ekologinen tila on huonompi kuin hyvä, koska vesitön latvoilla on suuri vaelluskalojen lisääntymisalue, mutta vaelluskalat eivät pääse lisääntymisalueelle” ( tämä tarkoittaa nimenomaan Ounasjokea).

   Siis >Kemijoen vesistön tila ei vastaa EU-direktiivin asettamaa tilatavoitetta ennenkuin kalatiellä on varmistettu, että vaelluskalat pääsevät merestä Ounasjokeen.Valtioneuvosto on vahvistanut tämän Kemijoen vesistön hoito- ja käyttösuunnitelman 9.12.2009, joten Suomi EU:n jäsenmaana on sitoutunut toimimaan vuoteen 2015 mennessä niin, että kalatie Perämerestä Ounasjokeen saadaan vuoteen 2015 mennessä.

   Juuri nyt näyttää siltä, että tuohon mennessä ei taida syntyä vielä kalatietä, mutta asia on Suomen eduskunnan ja siten myös suomalaisten poliitikkojen käsissä, joten nyt pitäisi eduskuntaan saada mahdollisimman monta sellaista henkilöä, jotka ovat valmiit toimimaan niin, että Suomi ryhtyy viivyttelemättä toimenpiteisiin kalatien rakentamiseksi merilauelta Ounasjokeen.

   Jaakko Ylitalo

   P.S. Jos Suomi ei ryhdy toimenpiteisiin kalatieasiassa vuoteen 2015, niin silloin se on ilman muuta asia, josta pitää kannella EY-tuomioistuimelle eli tehdä ilmoitus, että Suomi rikkoo ”vesipolitiikan puitedirektiiviä”, joka velvoittaa kalatien rakentamiseen. Tämä vastaus varmaan tuntuu byrokratialta, mutta tämä on nyt se tie, jota pitkin saamme pakotettua Suomen valtion ryhtymään toimenpiteisiin, vaikkapa niin että se pakottaa omistamansa yhtiön rakentamaan tuon kalatien.

Vastaa