Lohityöryhmä on jälleen asetettu

Koko Itämeren alueella on kolmekymmentä luonnonlohijokea. Kaikista luonnonlohen poikasista syntyy 90 % Perämereen laskevissa Suomen ja Ruotsin joissa. Yksistään Tornion-Muonionjoessa syntyy lähes 50 % poikasista. Toinen tärkeä ja samalla ainoa pelkästään Suomen puolelta laskeva lohijoki on Simojoki. Tämän lisäksi Suomen puolella on puolenkymmentä jokea, joissa on luontaista lisääntymistä.

YK:n merioikeusopimus vuodelta 1982 määrää, että ne maat, joiden alueella tapahtuu vaelluskalan lisääntyminen, ovat viimekädessä vastuussa kalakantoihin kohdistuvasta pyynnistä ja kalakantojen säilymisestä elinvoimaisina. Sopimus on sellaisenaan oikeuksineen ja velvoitteineen siirretty Suomen lainsäädäntöön 1996.

Olipa tulkinta EU-Suomessa YK:n merioikeussopimuksesta mikä tahansa, niin sopimus velvoittaa Suomea ja Ruotsia toimimaan lujasti sen puolesta, että luonnonlohikannat säilyvät pysyvällä tavalla voimakkaina ja elinvoimaisina. Nyt kannat ovat romahtaneet tasolle, joka vastaa 1990-luvun puolivälin tilannetta.

Maa- ja metsätalousministeriö on juuri äsken asettanut tutkijatyöryhmän selvittämään lohikantojen tilaa jo tänä keväänä tapahtuvaa poliittista päätöksentekoaan varten. Syksyn mennessä työryhmän tulee antaa tieteelliseen tietoon perustuen kehittämisehdotukset pitemmän aikavälin toimenpiteistä lohenkalastuksen säätelyssä. Tiedotteen mukaan tutkijaryhmä koostuu RKTL:n ja Helsingin yliopiston parhaista lohitutkijoista ja asiantuntijoista. Hyvä, nyt maa- ja metsätalousministeriö on ottanut askeleen oikeaan suuntaan asettamalla tutkimustiedon lohipolitiikkansa pohjaksi.

Ministeriö toteaa lisäksi, että ensi vuoden puolella asetetaan erikseen intressiryhmistä koottava ryhmä, johon kutsutaan laajasti eri osapuolten edustajia arvioimaan tutkijaryhmän tuottaman tiedon pohjalta ensi kesän lohenkalastuksen tarkistustarpeita. Tällainen intressiryhmien kuuleminen ehdottoman välttämätöntä ja kuuluu normaaliin käytäntöön. Luonnonlohikantojen puolesta taistelleiden vuosi päättyy näin lievän optimistisen odotuksen tunteissa.

Jaakko Ylitalo, FM

Published by under Lohipolitiikka

Ei kommentteja

Vastaa