Tiepolitiikan muutos on välttämätön

Miksi ruotsinkielisellä Pohjanmaalla viljelystietkin ovat paremmat kuin seututiet Lapissa? Ehkä Pohjanmaalla on ns. päätiekilometrejä liikenteeseen nähden vähemmän kuin Lapissa, ja tästä syystä rahaa on riittänyt myös pääteitä alemmankin tiestön kunnossapitoon. Tässä lienee selitys, vai onko kysymys eroista viranomaisten asenteissa ja tarmokkuudessa? On käsittämätöntä, miten Lappi on hiljaa ja vaieten hyväksynyt nykyisen tiekurjuuden.

Perustienpidon määrärahojen taso- ja tierahojen alueelliset ohjausperusteet eivät ole kohdallaan, ei ainakaan pitkien etäisyyksien Lapissa. Pelkästään liikennemääriin tuijottaminen johtaa vääristymiin. Jos joku tieverkosto tai osa siitä jätetään hoitamatta, niin liikenne vähenee, kunnes se loppuu kokonaan.

Lapin perustienpidon määrärahat ovat viimeisten 15 vuoden aikana vähentyneet n. 30 %. Samanaikaisesti liikenne on lisääntynyt vähintään saman verran eli 30 %. Ei ole mikään ihme, että Lapin tiet pääteitä lukuun ottamatta ovat rappeutuneet 1950-luvun tasolle.

Hyvät tiet ovat elinkeinojen ja asutuksen kehittymisen perusedellytys. Pelkästään pääteitä ja muutamia keskuksia kehittämällä Lappi tyhjenee; ensin kylät sitten kirkonkylät ja lopuksi kaupungit. Tiepolitiikkaan, erityisesti koskien Lappia, on saatava pikaisesti muutos.

Jaakko Ylitalo, FM

Published by under Tiepolitiikasta

Ei kommentteja

Vastaa